دستگاه جوش
28 آگوست

ما در مطالب زیر به نحوه نصب وراه اندازی یک دستگاه جوش میگ مگ می پردازیم و درمورد قطعات ولوازم جانبی دستگاه توضیحاتی را ارائه میدیم تا شمابتوانید باتوجه به نوع آلیاژ و ضخامت فلزپایه  پارمترهای دستگاه جوش را تنظیم نمایید.

جوشکاری قوس تحت پوشش گازمحافظ (GAS METAL ARC WELDING)

درفرایندGMAW,قوس الکتریکی،از تماس سیم جوش(که ازجنس فولاد نرم است که با آب مس روکش شده است) با قطعه کار، برقرار می شود  و عمل ذوب و اتصال فلز پایه را انجام می دهد.
به منظور حفاظت از حوضچه مذاب در برابر عوامل جوی و گازهای فعال از گاز محافظ مثلCO2,آرگون وهلیوم  استفاده می شود.

جوشکاری میگ مگ

شماتیک فرایند GMAW

سیم جوش روی یک قرقره قرار دارد و توسط منبع تغذیه سیم از طریق یک فنر توخالی به سمت تورچ جوشکاری هدایت می شود. انرژی قوس، توسط یک منبع تغذیه جوشکاری تأمین می شود.

دستگاه جوش میگ

فرایندGMAW

 

مزایای جوشکاری CO2

۱-به دلیل عدم وجود سرباره (گل جوش).

۲-در این فرایند، حوضچه مذاب کاملا در معرض دید جوشکار قرار دارد.

۳-توانایی اتوماسیون کردن.

جوشکاری CO2

حوضچه مذاب

 

 

 

 

 

 

 

 

۴-برخلاف جوشکاری الکترود دستی نیاز به تعویض الکترود در این فرایند نمی باشد و سیم جوش به صورت مداوم به حوضچه مذاب تغذیه می شود.

۵-به دلیل استفاده از گاز برای محافظت از حوضچه مذاب، درصورت رعایت پارامتر ها، میزان آلودگی این فرایند بسیار پایین است.

قرقره سیم جوش

کلاف سیم جوش

۶-سرعت این فرایند بسیار بالا می باشد.

۷-هزینه تمام شده جوشکاری در این فرایند پایین است.

 

 

 

 

 

 

 

این فرایند را طبق جدول زیر  با نام های دیگری نیز می شناسند.

دستگاه میگ

MIG :  از گازهای خنثی مانند آرگون و هلیوم و ترکیبی از آنها برای محافظت از حوضچه مذاب استفاده می شود.

MAG :  از گازهای فعال مانند گاز کربنیک یا ترکیبی از گاز های فعال و خنثی، برای محافظت از حوضچه مذاب استفاده می شود .به دلیل استفاده از گاز کربنیک در محافظت از حوضچه، این روش به نام جوشکاری CO2  نیز شناخته می شود.

شکل زیر  تجهیزات مربوط به فرایندGMAW را نشان می دهد.

دستگاه جوش میگ

تجهیزات فرایند GMAW

 

تورچ جوشکاری

وظیفه تورچ جوشکاری انتقال سیم، گاز و جریان از منبع تغذیه به محل جوشکاری می باشد.

انواع تورچ:

تورچ دستگاه میگ برحسب مقدار آمپر و سیکل کاری به دو نوع هوا خنک و آب خنک تقسیم بندی می شود.

تورچ هوا خنک

 

درشکل زیر اجزای تشکیل دهنده تورچ نمایش داده شده است .

۱-شعله پوش ۱۶میلی متر

۲-نازل ۰٫۸ (M6) 

۳- پایۀ نازل M6 وM8

۴- گازپخش کن

۵- گردنه ۶۲

۶- دستۀ تورچ

۷- کلید تورچ

۸- پیچ کلید تورچ

۹- مفصل تورچ

۱۰- فنر دسته

۱۱- کابل قدرت

۱۲- قاب آدابتور

۱۳-حلقۀ آدابتور

۱۴- پیچ قاب

۱۵- مهرۀ آدابتور

۱۶- آدابتور تورچ

۱۷- مهرۀ آدابتور تورچ

۱۸- فنر برنجی

۱۹- تفلون تورچ

۲۰- فنر تورچ

۲۱- آچار تورچ

TORCH

شماتیک تورچ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اجزای تشکیل دهنده تورچ:

۱-تورچ آب خنک شامل ورودی و خروجی شیلنگ آب و ترکیبی از شیلنگ گاز، کابل جریان و متعلقات دسته تورچ می باشد.

تورچ جوشکاری

تورچ اب خنک

۲- تورچ هوا خنک مشابه تورچ آب خنک می باشد، با این تفاوت که شیلنگ ورودی و خروجی آب در آن قرار داده نشده و نسبت به تورچ آب خنک سبک است  ودارای طول ۳متر هستند.

تورچ CO2

تورچ هواخنک

 

لاینر:  فنر تورچ یکی از اجزای تورچ می باشد که وظیفه آن هدایت سیم جوش از منبع تغذیه سیم تا نوک تماس تورچ می باشد. که درشکل  زیر آن را مشاهده می کنید.

دستگاه جوش

فنرتورچ CO2

نازل: انتقال جریان برق فقط از طریق نازل صورت می گیرد و کوتاه ترین مسیر را طی می کند (حدود ۲ سانتی متر)، بنابراین نازل ها از جنس مس ساخته می شوند تا هدایت الکتریکی بالایی داشته باشند.

بدیهی است قطر سیم با نازل باید مطابقت داشته باشد، برای مثال در سیم قطر ۱ از نازل قطر ۱استفاده می شود.

سری نازل

نازل سر تورچ

 

شعله پوش: وظیفه هدایت صحیح گاز در مسیر جوشکاری را بر عهده دارد.

اموزش جوشکاری

شعله پوش

منبع تغذیه:

دستگاه های جریان ثابت: در این دستگاه ها با تغییرات طول قوس توسط جوشکار، مقاومت قوس تغییر کرده و باعث نوسانات در ولتاژ و آمپر می گردد. در این نوع دستگاه ها تنظیمات دستگاه ها روی آمپر است.

دستگاه های ولتاژ ثابت:  در این دستگاه ها تغییرات طول قوس سریعا جبران شده و قوس اثر خودتنظیمی دارد. در این دستگاه ها ولتاژ از روی دستگاه تنظیم شده و آمپر وابسته به سرعت تغذیه سیم می باشد یعنی با افزایش سرعت سیم آمپر زیاد، و با کاهش آن آمپر کم می شود. منبع تغذیه در این فرایند از نوع ولتاژ (cv)است.

شکل زیر منحنی جریان ولتاژ را برای هر دو نوع منبع نشان می دهد.

اموزش جوشکاری

منحنی جریان ولتاژ برای منابع تغذیه جریان ثابت و ولتاژ ثابت

شکل زیر اجزای دستگاه میگ مگ را نمایش می دهد.

 

 

دستگاه جوش

دستگاه جوش میگ مگ

۱-  آمپر متر دیجیتال نشان دهنده جریان جوشکاری

۲-  ولت متر دیجیتال نشان دهنده ولتاژ جوشکاری

۳- پتانسیومتر تنظیم دامنه جریان در حالت mma

۴- پتانسیومتر تنظیم دامنه ولتاژ برای حالت ۴T

۵- پتانسیومتر تنظیم دقیق ولتاژ قوس

۶- کلید تست گاز محافظ

۷- کلید وضعیت حالت اتوماتیک و دستی

۸- کلید حالت جوشکاری میگ مگ و جوشکاری الکترود

۹-  چراغ سیگنال نمایشگر اتصال به برق شهر

۱۰- چراغ هشدار دمای بالای سیستم و نوسانات برق

۱۱-  محل نصب انبرجوش مثبت یا کابل تغذیه وایرفیدر دستگاه میگ مگ

۱۲- محل نصب کابل فرمان وایر فیدر

۱۳-  محل نصب گیره اتصال منفی

 

 

 

 

 

 

 

 

وایرفیدر: منبع تغذیه کننده سیم جوش(وایر فیدر) که یک کلاف سیم روی آن نصب می شود، سیم جوش را با سرعت از پیش تنظیم شده به سمت تورچ و محل جوشکاری هدایت می کند.

جزاء وایر فیدر

درشکل زیر اجزای وایرفیدر مشخص شده است.

دستگاه جوش

اجزا وایرفیدر میگ مگ

۱- پتانسیومتر تنظیم سرعت تغذیه سیم جوش

۲- پتانسیومتر تنظیم ولتاژ 

۳- کلید تست سیم جوش

۴- محل اتصال کابل تورچ به آداپتور وایرفیدر

۵- شیلنگ ورودی آب سرد به تورچ

۶- شیلنگ خروجی آب گرم از تورچ

 

 

 

 

 

 

دستگاه جوش

اجزاداخل وایرفیدر میگ مگ

۷-  الکتروموتور

۸- غلتک های فشاری تغذیه سیم جوش

۹- کنترل کننده مقدار کشش و یا رانش سیم 

۱۰-  نازل خروجی تغذیه سیم جوش 

۱۱- غلتک های شیاردار محرک

۱۲- قرقره سیم جوش

۱۳-  نازل ورودی تغذیه سیم جوش 

 

 

 

 

 

 

 

سیم جوش : سیم جوش مصرفی در فرایندجوشکاری  GMAW به صورت کلاف می باشد.

سایز سیم های رایج۰٫۸و۱و۱٫۲و۱٫۶ می باشد که معمولا برای جریان های بالاتر، از سایز سیم با قطر بیشتر استفاده می شود. مشخصات کلی سیم جوش شامل قطرسیم، طول سیم، مشخصات شیمیایی و خواص مکانیکی توسط سازنده روی بسته بندی آن درج می شود.

wire welding

سیم جوش

جدول زیرمواد مصرفی (سیم جوش) در فرایند GMAW براساس نوع فلز پایه رابراساس استانداردAWS نشان می دهد.

جدول سیم جوش های پیشنهادی برای برخی از فلزات پایه و مشخصه آنها بر اساس استاندارد AWS

اموزش جوشکاری

 

نامگذاری سیم جوش های مصرفی در فرایند جوشکاری GMAW طبق استاندارد AWS 

سیم جوش

آموزش جوش کاری co2

 

منابع تأمین کننده گاز:

منبع تأمین کننده گاز شامل اجزای زیر است :

مانومتر: وسیله ای است که فشار داخل کپسول گاز را برای انجام عملیات جوشکاری تقلیل، قابل تنظیم و تثبیت می نماید. 

فلومتر (دبی سنج): وسیله ای است که مقدار (حجم) گاز عبوری را نسبت به زمان اندازه گیری می کند.

کپسولco2

انواع رگولاتور و مانومتر

گرمکن (HEATER):

نظر به اینکه گاز  CO2  پس از خروج از کپسول گاز منجمد شده و از رسیدن گاز محافظ به تورچ ممانعت به عمل می آورد، لذا ضروری است از وسیله ای به نام گرمکن بر روی کپسول استفاده شود. این گرمکن برقی روی کپسول قبل از رگولاتور نصب می شود.

گرمکن 220

گرمکن الکتریکی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گازهای رایج مورد استفاده:

گازهای رایج مورد استفاده در فرایند GMAW درجدول زیر امده است.

گازهای رایج مورد استفاده در فرایند GMAW

اموزش جوشکاری

 

 

اموزش جوشکای

کپسول گازآرگون آبی و کپسول گاز CO2  سبز

کپسول گازهای مورد استفاده :

کپسول گاز آرگون معمولا آبی رنگ است که در فرایند جوشکاری(MIG )می تواند به عنوان گاز محافظ خنثی استفاده شود.  کپسول گاز دی اکسید کربن معمولا سبز رنگ است که در فرایندجوشکاری(MAG)  می تواند به عنوان گاز محافظ فعال  استفاده شود. 

نکته: ممکن است در بازار این کپسول ها به رنگ  مشکی هم وجود داشته باشند.

نکته:تأثیر تماس حوضچه مذاب با هوا

گازهای موجود در هوا باعث اکسیده شدن، تردی و تخلخل در جوش می شود. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پارامترهای موثر در فرایندجوشکاری GMAW

۱-  جنس و ضخامت فلز پایه

۲-  طرح اتصال

۳-  فلز پرکننده

۴- گاز محافظ

۵- منبع جریان

پارامترهای اصلی در فرایند GMAW , وابسته به متغیرهایی هستند، که برخی از آنها توسط اپراتور و برخی دیگر توسط تجهیزات تنظیم می شوند.

متغیرهای تأثیرگذار در فرایند جوشکاری MIG/MAG

۱-  جریان جوشکاری (سرعت تغذیه سیم)

۲-  ولتاژقوس (طول قوس)

۳-  سرعت جوشکاری

۴- ترکیب گاز محافظ و دبی گاز مصرفی

۵-  وضعیت اتصال

۶-  طول مؤثر الکترود

۷-  قطر الکترود

۸-  جهت الکترود نسبت به قطعه کار 

نکته: متغیرهای فوق، به طور کامل مستقل نمی باشند و تغییر هریک از آنها مستلزم تغییر دیگری است تا نتایج دلخواه به دست آید. تنظیم و کنترل این متغیرها برای ایجاد جوش با کیفیت مناسب ضروری است.

با استفاده از نمودار شکل زیر می توان با توجه به ضخامت قطعه، محدوده ولتاژ و آمپر و قطر سیم جوش را تعیین نمود.

اموزش جوشکاری CO2

نمودار ولتاژ، آمپر و قطر سیم جوش با توجه به ضخامت قطعه

 

 

 

انتخاب گاز محافظ

برای انتقال گاز محافظ باید به عوامل زیر توجه نمود:

۱-  نوع جوش: شیاری یا گوشه 

۲-  جنس فلز پایه: هدایت گرمایی، سیالیت مذاب و …

۳- حالت انتقال فلز

۴-  ضخامت فلز پایه

جدول انتخاب گاز بر اساس نوع فلز پایه و ضخامت آن

اموزش جوشکاری میگ

 

تکنیک های جوشکاری

تورچ جوشکاری را می توان مانند جوشکاری اکسی گاز به صورت پیش دستی، پس دستی یا  عمود استفاده کرد.

جوشکاری CO2

انواع وضعیت تورچ در جوشکاری GMAW

 

روش پس دستی: زاویه تورچ در مسیر جوشکاری باشد. (تورچ به سمت قسمت جوش نخورده متمایل است).

روش پیش دستی: زاویه تورچ در خلاف مسیر جوشکاری باشد. (تورچ به سمت قسمت جوش داده شده متمایل است).

روش عمودی: این روش بیشتر در جوش نیمه خودکار کاربرد دارد و به لحاظ نفوذ و ضخامت گرده بین دو روش پس دستی و پیش دستی می باشد.

اموزش جوشکاری

 

طول آزاد الکترود:

مقدار خروجی سیم جوش از نوک نازل تا قطعه کار می باشد.  این فاصله بیرون زدگی (Stick out) نیز می نامند.

این فاصله در فرایندGMAWمعمولا ۶تا۱۳ میلی متر درنظر گرفته می شود.

اموزش جوشکاری

فاصله خروجی سیم جوش از نازل تا قطعه کار

 

نکته: با زیاد شدن طول خروجی سیم جوش مقاومت بیشتر شده و خروجی اضافی سیم جوش موجب می شود سیم جوش بیشتری با گرمی کمتری رسوب کند که باعث تولید جرقه، پاشش بیشتر و نفوذ کمتر می شود.

شکل مهره جوش:

بااستفاده از تکنیک های ذکر شده می توان پهنا، مقدار نفوذ و همچنین گرده جوش را کنترل نمود. وقتی سرعت جوشکاری زیاد می شود گرده جوش باریک تر و زمانی که سرعت جوشکاری کم می گردد جوش پهن تر می شود. وقتی طول قوس زیاد می شود ارتفاع گرده جوش کم می شود و پهنای آن افزایش می یابد و جوش به سمت خارج حوضچه مذاب پخش می شود.


 

تنظیم و راه اندازی دستگاه  میگ مگ

 

تنظیم و راه اندازی دستگاه جوشکاری MIG/MAG

دستور کار:

بعد از رعایت نکات ایمنی فردی ( ماسک جوشکاری ، لباس ایمنی ، دستکش جوشکاری وکفش ایمنی) اقدام به راه اندازی دستگاه نمایید .

۱- کپسول های CO2 باید دارای شیر سوپاپ دار باشند چون در اثر گرما حجم گاز افزایش یافته و ممکن است کپسول منفجر شود و کار سوپاپ خروج گاز با فشار اضافی است.

۲-  در هنگام نصب سیم جوش مراقب انگشتان خود باشید تا زیر غلتک های سیم نرود حتما ازدستکش استفاده کنید.

۳-  در هنگام خروج سیم از تورچ مراقب صورت و چشم خود باشید.

دستورالعمل راه اندازی دستگاه جوشکاری میگ مگ

۱-انتخاب مناسب کپسول گاز محافظ با توجه به فلز پایه و نصب آن بر روی دستگاه

 

 

اموزش جوشکاری

۲- کنترل سیستم برق دستگاه از تابلو تا دستگاه و روشن کردن دستگاه از وضعیت ۰ به ۱ و مشخص کردن حالت ۲T,4T  برای روش نگه داشتن شاسی تورچ

 

 

اموزش نصب دستگاه جوش CO2

 

۳- تنظیم گاز: مانومتر را نصب می کنیم. در صورت استفاده از گازCO2( برای حفاظت و جلوگیری از یخ زدگی از گرم کن استفاده می کنیم) دبی گاز خروجی در قطعات فولادی: قطر سیم ×۱۰ دبی گاز خروجی در قطعات الومینیومی: قطر سیم ×۱۲

 

 

 

اموزش جوشکاری

 

۴- سیم جوش مناسب با قطعه را انتخاب نموده و روی هاب ریل نصب می کنیم.

 

اموزش جوشکاری

 

۵- تورچ را روی آداپتور دستگاه نصب میکنیم.

 

دستگاه جوش ایران ترانس

 

۶- قرار دادن سیم داخل شیار های روی غلتک ها و هدایت آن به داخل لاینر و تورچ

دستگاه جوش میگ مگ

۷- به وسیله پتانسیومتر تنظیم دقیق، ولتاژ دستگاه را متناسب با قطر سیم و ضخامت قطعه کار تنظیم کنید. 

دستگاه جوش ایران ترانس

 

۸- تنظیم سرعت سیم بر اساس ضخامت  قطعه و ولتاژ قوس

دستگاه جوش ایران ترانس

 

 

انتخاب صحیح غلتک 

 

 

دستگاه جوش ایران ترانس

 

منبع:(کتاب جوشکاری وپوشش دهی باگاز محافظ ) شاخه فنی وحرفه ای پایه دوازدهم

 

دیدگاه ها(07)

 1. واقعا تشکر بابت مطالب عالی که قرار دادید تماماً همگی مطالب درست بود من خودم چون دانشجو این رشته هسته تمام این موارد رو آموزش دیدم ولی بعد مدت کوتاه یک سری از مطالب رو فراموش کرده بودم اما الان با این مطالب درست اون همگی رو بازم مرور کردم تشکر در پناه حق

  ابوالفضل اکتبر 12, 2020 پاسخ
 2. سلام. بسیار خوب و عالی
  من اصلا با دستگاه جوش co2کار نکردم ولی تصمیم دارم یه کار راه بندازم که نیاز به این نوع جوش داره. امیدوارم بتونم با توضیحات شما، کارم رو انجام بدم.

  عارف ژانویه 12, 2021 پاسخ
 3. سلام
  عالی و کامل بود
  با تشکر از زحمات شما

  علی ژانویه 30, 2021 پاسخ
 4. با تشکر
  عالی بود

  مهدي ژوئن 1, 2021 پاسخ
 5. سلام باتشکر شما واطلاعات وآموزش ارزشمندشما وآآرزوی توفیق بیشترشما

  حسین ژوئن 21, 2021 پاسخ
 6. سلام
  وقت بخیر
  تو جوشکاری co2 تفاوت حالت ۲تی و حالت ۴تی چی هستش؟ ممنون میشم راهنمایی بفرمایید
  دستگاه ایران ترانس دیجیتال دارم منتها نمیتونم خوب تنظیم کنم دستگاه رو
  ۰۹۱۲۳۶۷۱۸۶۲

  طهماسبی آوریل 19, 2022 پاسخ
  1. سلام درحالت ۲t تنظطمات ولتاژ و دور سیم به صورت دستی تغی میکنه و موقع جوشکاری دستتون باید روی شاستی تورچ باشه در حالت ۴tتنظیمات به صورت اتوماتیک و استاندارد تنظیم میشه

   Mehdi Mousavi ژوئن 1, 2022 پاسخ

دیدگاه بگذارید