درفیلم زیرروش جوشکاری بادستگاه میگ توضیح داده شده است

[aparat id=”TdmNz”]

 

دیدگاه بگذارید