انبرجوش EH-500

در انبار

انبرجوش 500آمپر با وزن حدودا 500گرم وابعاد 27*8*3.7

مناسب برای دستگاه جوش 500 و 600 آمپر
از انبر جوشكاري براي نگهداري الكترود در زواياي مختلف در هنگام جوشكاري اســتفاده ميشود. جنس مغزي آن از آلياژ مس بوده و روكش عايق آن از جنس كائوچو فشرده است. انبرهاي جوشكاري بر اساس ميزان آمپر عبوري از آنها دســته بندي ميشــوند. فكهاي انبر داراي شيارهايي است كه ميتوان الكترود را به صورت زاويه دار در آن قرار داد.

تومان140,000