رگولاتور آرگون/CO2

در انبار

فشارگاز داخل کپسول co2/آرگون یا سیلندر آرگون بالا می باشد و مابرای کاهش فشار و کنترل آن می بایست از رگولاتور ومانومتر استفاده کنبم

با استفاده از رگولاتور مابسته به نیازمان جریان فشار کپسول را تنظیم میکنیم.

تومان650,000