کابل جوشکاری به همراه انبرجوشکاری

کابل جوشکاری به همراه انبرجوشکاری

در انبار موجود نمی باشد

کابل جوشکاری 12 (25mm*1) نسوز به طول 6 متر و انبر جوشکاری 300آمپر  ودسته فیش نری 50

گیره اتصال 250 آمپر باکابل 12(25mm*1) نسوز به طول 3متر ودسته فیش نری 50

مناسب برای دستگاه جوش 200آمپر و 250آمپر و300آمپر

از انبر جوشكاري براي نگهداري الكترود در زواياي مختلف در هنگام جوشكاري اســتفاده ميشود. جنس مغزي آن از آلياژ مس بوده و روكش عايق آن از جنس كائوچو فشرده است. انبرهاي جوشكاري بر اساس ميزان آمپر عبوري از آنها دســته بندي ميشــوند. فكهاي انبر داراي شيارهايي است كه ميتوان الكترود را به صورت زاويه دار در آن قرار داد.